ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
59
ชื่อกิจกรรม
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูฤกษ์ดี, ครูวิไล
สถานที่
244
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณเท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (18)

กลับ