ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
68
ชื่อกิจกรรม
Organic Science House
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอมรพันธ์, ครูวรัทยา
สถานที่
527
รายละเอียด
รับเฉพาะ ม.ต้น ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติในวิทยาศาสตร์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันศุกร์ (29)

กลับ