ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม**
1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp1.likeprogram.net  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 6.00 น. ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้  1 กิจกรรม [เรียนวันศุกร์ คาบ 7]
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/14 เลือกได้เฉพาะกิจกรรมชุมนุมพระพุทธศาสนา
***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ***