ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563


** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 **

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp1.lookupsoft.me  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 7.00 น. ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น.
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้  1 กิจกรรม [ # ในระบบจะแสดง "วันจันทร์ "แต่ให้ยึดตามตารางเรียน โดยที่ ม. 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 10  ม.4-6 เรียนวันพฤหัสบดี คาบ 9  ]
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกได้เฉพาะกิจกรรมชุมนุมพระพุทธศาสนา
***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ***