ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนสมุทรปราการ

กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


** กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม**

1. ลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่  http://sp1.likeprogram.net  

2. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น
    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

3. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด  ครูประจำกิจกรรม 

5. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถ เลือกได้  1 กิจกรรม 

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกกิจกรรม ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ***